Slimme en duurzame Mobiliteit Noord-Nederland

Park&Bike Leeuwarden

 

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaan de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door een Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland samen met het Rijk, de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Ondertekening Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland

Op 4 juli 2018 zijn de aangesloten bedrijven van Werk Slim, Reis Slim, de Elfwegentocht, VNO NCW – MKB Noord en Anders Reizen uitgenodigd voor de feestelijk ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland.

Uitnodiging ondertekening Duurzaamheidsdeal Noord Nederland

Ambitie

Deelnemers die de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland ondertekenen, verklaren dat zij uiterlijk in 2021 minimaal één van de onderstaande maatregelen treffen:

  • minstens 25% van het aantal autokilometers hebben vervangen door minstens één concrete maatregel zoals stimulering OV, thuiswerken, carpoolen, fiets, tele-vergaderen, etc.,
  • zorgen dat tenminste 25% van hun wagenpark bestaat uit voertuigen die niet op fossiele brandstoffen rijden zoals elektrisch, blauwe diesel, groengas, waterstof,
  • tenminste twee relaties – die diensten verlenen of producten leveren – selecteren op basis van hun prestaties op het gebied van schone mobiliteit.

De deelnemer kiest zelf de maatregel(en) om hier invulling aan te geven en streeft ernaar binnen 1 jaar te starten met de uitvoering van minimaal één maatregel.

De gezamenlijke overheden werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit mogelijk te maken.

De ondertekening en het document

Op 4 juli 2018 zijn de aangesloten bedrijven van Werk Slim, Reis Slim, de Elfwegentocht, VNO NCW – MKB Noord en Anders Reizen uitgenodigd voor ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland. Hieronder vindt u de Mobiliteitsdeal om te downloaden, printen en invullen en mee te nemen naar de feestelijke ondertekening op 4 juli. We laten daarmee samen zien dat verduurzaming van mobiliteit mogelijk is.

Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland ter ondertekening

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 15 juni door een mail te sturen naar werkslimreisslim@vrij-baan.nl met vermelding ‘Deelname feestelijk ondertekening van de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland en neem de ondertekende deal mee.’

Meer informatie

Voor vragen over de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland, deelname en ondertekening kunt u contact opnemen met Martin Dijkstra, programmaregisseur Werk Slim, Reis Slim. Telefoon 06 215 78 289. U kunt ook mailen naar m.dijkstra@zest.nl