Duurzame fietsbrug Ritsumasyl

De brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl wordt vervangen. Mogelijk door een duurzame fietsbrug. De provincie Fryslân onderzoekt momenteel of zo’n duurzame brug realiseerbaar is. De huidige verkeersbrug verkeert in slechte staat en is te smal. Eind 2016 moet duidelijk zijn of de gewenste brug er kan komen. Het alternatief is een traditionele fietsbrug.

Innovatie

De duurzame fietsbrug  zou een innovatie zijn. Hoe die er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek. Wel is duidelijk dat de brug beweegbaar moet zijn. Hij komt ook op dezelfde locatie en moet een doorvaartbreedte krijgen van 17 meter.  Op deze manier kunnen grotere vrachtschepen ook gebruik maken van het kanaal. Het onderzoek richt zich op materiaalgebruik en constructie. De verwachting is dat het onderzoek eind 2016 is afgerond.

Schakel in recreatieve fietsroute

De nieuwe fietsbrug vormt straks een belangrijk onderdeel van de recreatieve fietsroute over de oude Middelzeedijk: De Hegedyk. Samen met de nieuwe fietstunnel bij Marsum en de aanleg van een onderdoorgang in de N31 bij Pypsterbuorren wordt de doorgaande route over de Hegedyk hersteld. Daarnaast vormt de brug een schakel in het fietsroutenetwerk tussen de stad en dorpen aan weerszijden van het Van Harinxmakanaal.